KALENDARIUM

1947 r.

Założenie Biblioteki Inspektoratu Szkolnego w Łomży przy ul. Sadowej 2.

1 XI 1947 r.

Wpisanie pierwszego woluminu do księgi inwentarzowej przez Marię Kraszewską - pierwszego kierownika i bibliotekarkę.

1950 r.

Księgozbiór liczył 3 132 woluminy.

15 III 1951 r.

Powołanie Pedagogicznej Biblioteki Powiatowej w Łomży (jako drugiej w województwie białostockim).

1951 r.

Przeniesienie biblioteki do lokalu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Kadr Oświatowych w tym samym budynku przy ul. Sadowej 2; wydzielenie czytelni.

Zarejestrowano 242 czytelników.

1 I 1952 r.

Kierownikiem biblioteki zostaje Jan Michalczuk.

1954 – 1958 r.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Białymstoku dostarcza książki, prowadzi prenumeratę czasopism.

1 II 1956 r.

Kierownikiem zostaje Władysław Krukowski.

V 1956 r.

Do księgozbioru Pedagogicznej Biblioteki Powiatowej dołączono książki z biblioteki Związku Nauczycielstwa Polskiego – 1 534 woluminy.

1 XII 1957 r.

Kierownikiem zostaje Zofia Hajdenrajch – pierwszy pracownik posiadający kwalifikacje bibliotekarskie.

18 III 1958 r.

Powołanie Rady Bibliotecznej przy Pedagogicznej Bibliotece Powiatowej.

VII 1958 r.

Przeniesienie biblioteki do lokalu na parterze, po zlikwidowanej stołówce, przy ul. Sadowej 2.

VI 1960 r.

Przeniesienie Pedagogicznej Biblioteki Powiatowej do budynku przy ul. Świerczewskiego 38 (obecnie Aleja Legionów 36), do lokalu na II piętrze, sąsiadującego z Wydziałem Oświaty.

1964 r.

Księgozbiór przekraczał już 10 000 woluminów (w większości książek pedagogicznych i naukowych).

1969 r.

Ponowne przeniesienie biblioteki do budynku przy ul. Sadowej 2 (obecnie lokal Związku Nauczycielstwa Polskiego).

1971-1972 r.

Formalne zawieszenie działalności biblioteki z przyczyn lokalowych.

1969-1973 r.

Wysoka fluktuacja kadry. Obowiązki kierownika pełniły kolejno: Anna Białobrzeska, Krystyna Baliszewska, Danuta Świtaj, Danuta Radomska.

X 1973 r.

Przeniesienie biblioteki do budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Bernatowicza 4.

1 VIII 1975 r.

Powołanie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łomży decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania. Dyrektorem została Barbara Ciupa.

Powstanie 4 filii na bazie dawnych powiatowych bibliotek pedagogicznych w Grajewie, Kolnie, Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie.

IX 1982 r.

Przeniesienie biblioteki na ul. Sadową 2.

1984-1991 r.

Funkcję dyrektora pełniły – Wioletta Borowska i Feliksa Włoczkowska.

1 IX 1991 r.

Dyrektorem biblioteki została Halina Brześkiewicz.

XII 1995 r.

Zakup pierwszych komputerów.

1 I 1996 r.

Uzyskanie samodzielności finansowej przez bibliotekę.

VI 1996 r.

Zakup i wdrożenie programu komputerowego System Obsługi Biblioteki LIBRA.

1 I 1999 r.

Organem prowadzącym bibliotekę został Samorząd Województwa Podlaskiego.

1 I 2000 r.

Przekształcenie biblioteki w Bibliotekę Pedagogiczną w Łomży.

V 2000 r.

Przeniesienie biblioteki do obecnej siedziby przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1.

1 I 2006 r.

Otwarcie Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.

Facebook