Aktualności

GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW

Biblioteka Pedagogiczna w Łomży

organizuje giełdę zbędnych podręczników

Zainteresowanych nieodpłatnym przekazaniem niepotrzebnych podręczników szkolnych do wszystkich typów szkół, prosimy o przynoszenie ich do siedziby Biblioteki Pedagogicznej
w Łomży przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1 (budynek „starego szpitala") od dnia 27 czerwca 2016 roku.

Akcja ma na celu pośredniczenie w wymianie wszystkich podręczników szkolnych.

Nieodpłatnie przyjęte podręczniki będą przekazywane również nieodpłatnie osobom poszukującym danego podręcznika.

W pierwszej kolejności pragniemy pomóc uczniom z rodzin najbardziej potrzebujących.

Przewidywany czas trwania giełdy: od 27 czerwca 2016 r. do 30 września 2016 r. w godz. 8.00 – 15.00 w dniach pracy biblioteki (z wyjątkiem sobót).

Podręczniki, które nie znajdą nowego właściciela przechowywane będą w Bibliotece Pedagogicznej w Łomży przez okres 1 roku – do następnej giełdy.

S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

Facebook