Aktualności

Nagroda Edukacyjna OP2TINE

Nagroda Edukacyjna OP2TINE - Zaproszenie

Doceniając znaczenie informatyki i technologii informacyjnej w rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego XXI w., Zarząd Oddziału Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego ustanowił Nagrodę Edukacyjną.

 

Celem przyznawania Nagrody jest

 

  1. uhonorowanie osób/instytucji zasłużonych dla rozwoju edukacji informatycznej
    i popularyzacji informatyki na terenie woj. podlaskiego,
  2. promowanie rozwoju edukacji informatycznej i popularyzacja informatyki.

Nagroda zostanie przyznana w dwóch kategoriach:

  1. indywidualna - za osiągnięcia w zakresie edukacji informatycznej i wykorzystania narzędzi TIK w dydaktyce,
  2. oinstytucjonalna - za inicjatywy/przedsięwzięcia w zakresie popularyzacji informatyki i
    e-edukacji.

Kandydatów do nagród mogą zgłaszać:

  1. instytucje edukacyjne działające na Podlasiu,
  2. grupy członków Oddziału Podlaskiego PTI (co najmniej 5 osób w grupie).

Nagroda Edukacyjna o nazwie OP2TINE zostanie uroczyście wręczona na konferencji odbywającej się w okresie Dni Społeczeństwa Informacyjnego (maj 2016r.)

Honorowy patronat nad Nagrodą Edukacyjna sprawują Marszałek Województwa Podlaskiego i Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Informacje o Nagrodzie i regulamin są dostępne m. in na stronie CEN Białystok – http://cen.bialystok.pl

Wyróżniający się nauczyciele wykorzystujący narzędzia technologii informacyjnej, ciekawe inicjatywy promujące edukację informatyczną zasługują na uhonorowanie.

Prosimy o zgłaszanie kandydatów do Nagrody Edukacyjnej. Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy do 29.04.2016r.

Prosimy o wykorzystanie elektronicznych formularzy zgłoszeniowych

Facebook