ZAPRASZAMY NA KONKURS

 

Biblioteka Pedagogiczna w Łomży zaprasza na konkurs historyczny
"Od Warny po Wiedeń - z dziejów wojen polsko-tureckich"

Celem konkursu jest popularyzacja historii wśród uczniów łomżyńskich szkół oraz promocja Biblioteki Pedagogicznej w środowisku lokalnym.

 

REGULAMIN

1. Konkurs skierowany jest do uczniów łomżyńskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

2. Konkurs będzie obejmować dwie części: 20 minutowy test pisemny oraz pytania otwarte

3. Zwycięzcy testu pisemnego będą brać udział w części ustnej

4. Zwycięzcą konkursu zostanie ten uczestnik, który udzieli poprawnych odpowiedzi na największą liczbę pytań

5. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 21 października (piątek) 2011 roku w siedzibie biblioteki

6. Konkurs odbędzie się 24 października 2011 roku (poniedziałek) o godz. 11.00 w czytelni Biblioteki Pedagogicznej ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1 w Łomży

7. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać jury konkursowe

8. Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody

 

Szczegółowych informacji udziela Radosław Wszędyrówny nauczyciel-bibliotekarz pod numerem telefonu 862162357.

Facebook