Aktualności

Gawęda historyczna z harcerstwem w tle

20 listopada w bibliotece odbyło się spotkanie z panem Czesławem Rybickim, który w bardzo przystępny i ciekawy sposób przybliżył początki ruchu harcerskiego na ziemi łomżyńskiej oraz wkład tej organizacji w odzyskanie wolności przez Łomżę w 1918 roku. Wykład połączony
z interesującą prezentacją multimedialną odkrył przed słuchaczami wspaniały kawałek hi100rii naszego regionu, kiedy rodziła się niepodległa Polska. Naszymi gośćmi byli uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Łomży, spadkobiercy znamienitej tradycji Prywatnej Męskiej Szkoły Handlowej.

Książka pana Czesława Rybickiego „Rozwój skautingu na ziemi łomżyńskiej. Skauci i harcerze
w walce o niepodległą Polskę w latach 1913-1920” dostępna jest w Bibliotece Pedagogicznej,
a zakupić można ją  w Łomżyńskim Towarzystwie Naukowym. Zapraszamy do lektury.

  • zdjecie1
  • zdjecie2
  • zdjecie3

Facebook