Aktualności

Literatura z zakresu kierunków polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2018/2019

 

  • 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

Odzyskanie niepodległości przez Polskę – scenariusze zajęć i imprez okolicznościowych.

Wychowanie do wartości.

  • Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

Wdrażanie nowej podstawy programowej

Myślenie twórcze w szkole.

Innowacje w przedszkolu.

Rozwijanie twórczego myślenia u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Mnemotechnika, myślenie wizualne, mapy myśli.

  • Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

Edukacja zawodowa.

Doradztwo zawodowe.

  • Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci

Bezpieczeństwo w Internecie.

Nowe technologie w edukacji.

Wykorzystanie TIK w nauczaniu poszczególnych przedmiotów.

Facebook