Aktualności

Szanowni Czytelnicy

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/458/2018 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie utworzenia Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży 1 września 2018 r. powstaje zespół pod nazwą Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży,  w skład którego wchodzą Biblioteka Pedagogiczna w Łomży oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży.

Organem prowadzącym Centrum pozostanie Samorząd Województwa Podlaskiego, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny Podlaski Kurator Oświaty. Obszar działania Centrum to teren województwa podlaskiego.

Siedziba Centrum mieścić się będzie w  Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2. Biblioteka będzie nadal funkcjonować przy ulicy Marii Curie – Skłodowskiej 1 w Łomży. Zapraszamy do korzystania
z naszych usług od 3 września br.

Facebook