Aktualności

Rok Ireny Sendlerowej

16 kwietnia gościliśmy w bibliotece dr. Michała Czajkę z Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, który wygłosił wykład nt. Działalność Ireny Sendlerowej na tle stosunków polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej. Pan Czajka nie tylko zapoznał słuchaczy z biografią Ireny Sendlerowej, lecz w skondensowanej formie przedstawił także pozycję mniejszości żydowskiej w społeczeństwie Polski przed rokiem 1939. Uczestnicy dowiedzieli się, jakie nurty ideowe i polityczne istniały w społeczności żydowskiej (asymilacja i akulturacja, partie lewicowe, Żydzi religijni i świeccy, syjonizm). Prowadzący zachęcał do dyskusji, która skupiła się wokół zagadnienia rzeczywistej roli Ireny Sendlerowej w pomocy mieszkańcom warszawskiego getta, głównie dzieciom..

  • wyklad1
  • wyklad6
  • wyklad8

 

W holu biblioteki prezentowana jest wystawa publikacji ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży, poświęconych Patronce roku 2018. Można obejrzeć lub wypożyczyć m. in. książki Anny Mieszkowskiej o Irenie Sendlerowej, „Życie w słoiku” Jack’a Mayer’a, „Sendlerowa : w ukryciu” Anny Bikont, trzy książeczki dla dzieci, film „W imię ich matek : historia Ireny Sendlerowej”  oraz materiały metodyczne dla nauczycieli. Zapraszamy!

  • wystawa1
  • wystawa2
  • wystawa3

Facebook