Aktualności

Zaproszenie na Konferencję

„To i owo projektowo…”


Biblioteka Pedagogiczna w Łomży oraz Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji zapraszają na konferencję poświęconą zagadnieniom wdrażania projektu edukacyjnego do praktyki szkolnej. Celem spotkania jest zainspirowanie i zachęcenie nauczycieli do wykorzystywania metody projektu na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Projekt edukacyjny wyzwala uczniowską aktywność i samodzielność, przyczynia się do nabycia szeregu kompetencji praktycznych, w tym umiejętność kierowania własnym procesem uczenia się. Metoda projektu przygotowuje uczniów do planowania oraz organizowania pracy i dokonywania samooceny. Dlatego warto przyjrzeć się jej z bliska!

Program konferencji

Informacje o prowadzących konferencję

Rejestracja online.